BGS Bilgi SistemleriTerraScan


Airborne ve/veya mobil LIDAR lazer nokta verilerinin işlenmesi,

değerlendirilmesi ve sınıflandırılması Yazılımı


TerraMatch


LIDAR verilerin kalibrasyonlarının yapılabilmesi için gerekli olan Yazılım


TerraPhoto


Nokta verileri ile eldeki fotoğrafların birlikte değerlendirilerek

OrtoFoto görüntülerin elde edilmesi için Yazılım


TerraModeler


Sayısal arazi yüzey modellerinin oluşturulabilmesi için Yazılım